Bierzmowanie

Droga  Młodzieży

Rozpoczynamy

kolejny

drugi i trzeci

 

rok przygotowań do przyjęcia

sakramentu bierzmowania.

spotkaniem w niedzielę 10.09.2017r.,

Na spotkaniu zostanie przedstawiony

plan spotkań oraz organizacja

całego roku przygotowań.

 

Przypominam o wpisach do indeksu związanych z katechezą szkolną:

II gimnazjum – ocena z podpisem katechety, ( obecna III )

 

III gimnazjum  – krótka opinia oraz ocena z podpisem katechety ( obecna I ponadgim. ).

 

1. SPOTKANIA NIEDZIELNE  I  W GRUPACH

 

SPOTKANIA  NIEDZIELNE  ( DLA WSZYSTKICH )

DRUGA  NIEDZIELA  KAŻDEGO  MIESIĄCA

PO MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ 12 30.

{ IX (10.09) }

X (08.10),  XI (12.11),  XII ( 10.12.2017 r. ),

I ( * 14.01.2018r. – CZUWANIE ),  II ( 11.02.2018r.),  III ( 11.03. 2018r. )

IV  ( 08.04.2018r. ),  V ( 13.05.2018r. ),   VI ( 10.06.2018r. ).

 

 

 

SPOTKANIA  W  GRUPACH

WRZESIEŃ  2017

 

VII PODSTAWOWA

II GIMNAZJUM

14.10.2016r. GODZ. 17 00 ( PIĄTEK ){ za nami }

18.11.2016r. GODZ. 19 00 ( PIĄTEK ) { za nami }

17.12.2016r. GODZ 20 00  ( SOBOTA ) {CZUWANIE}  { za nami }

 

20.01.2017r. GODZ 19 00 ( PIĄTEK ) { za nami }

25.02.2017r. GODZ. 12 00 – 14 00 ( SOBOTA )  { za nami }

10  i  24. 03.2017r. GODZ. 18 30 ( PIĄTEK )  { za nami }

08.04.2017r. GODZ. 20 00 ( SOBOTA ) CZUWANIE  { za nami }

 

26.05.2017r. GODZ. 19 00 ( PIĄTEK )  { za nami }

 

 

III  GIMNAZJUM

I PONADGIMNAZJALNA

22.10.2016r. GODZ. 12 00 ( SOBOTA ) { za nami }

 

26.11.2016r. GODZ. 12 00 ( SOBOTA )  { za nami }

 

17.12.2016r. GODZ 20 00  ( SOBOTA ) {CZUWANIE}  { za nami }

21.01.2017r. GODZ 12 00 ( SOBOTA )  { za nami }

25.02.2017r. GODZ. 12 00 – 14 00 ( SOBOTA )  { za nami }

10  i  24. 03.2017r. GODZ. 18 30 ( PIĄTEK )   { za nami }

08.04.2017r. GODZ. 20 00 ( SOBOTA ) CZUWANIE  { za nami }

23.04.2017r GODZ. 18 00 ( NIEDZIELA ) Poświęcenie i Nałożenie Krzyży

 

– Rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania

 

( III roku przygotowań, przed bierzmowaniem )

 

 

BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

DLA  I  PONADGIMNAZJALNEJ ( PRÓBY )

I.    .09.2018r. GODZ. 12 00  – salka na plebanii.

II.   .09.2018r. GODZ. 1200   – salka na plebanii.

III.   .09.2018r. ( PIĄTEK ) GODZ. 19 00 – kościół .

 

IV.    .09.2018r. ( NIEDZIELA ) GODZ. 19 00 – kościół .

V.     .10.2018r. ( WTOREK ) GODZ. 19 00 – kościół .

 

VI.   .10.2018r. ( CZWARTEK ) GODZ. 19 00 – kościół .

.10.2018r. ( CZWARTEK ) GODZ. 17 00 – sakrament pokuty

.10.2018r. ( PIĄTEK ) GODZ. 19 00 – PRÓBA  GENERALNA  ZE  ŚWIADKAMI  !!!

{ BIERZMOWANIE }

.10.2018 r. GODZ. 1700 – KOŚCIÓŁ PARAFIALNY  PW.  ŚW.  GERTRUDY !!!

NOWY POCZĄTEK  W  DUCHU  ŚWIĘTYM  !!!

 

2. SPOTKANIA  WYJAZDOWE

 

OBOWIĄZKOWE

Diecezjalne ( Rejonowe ) Spotkania  Młodych:

Diecezjalne Spotkanie Młodych –

Skrzatusz (SOBOTA) 16.09.2017r. GODZ. 13 00. { przed nami }

Czuwanie Adwentowe –

Koszalin (SOBOTA)  17.12.2016r. GODZ. 20 00. { za nami }

 

Czuwanie wielkopostne –

Koszalin (SOBOTA)  08.04.2017r. GODZ. 20 00.  { za nami }

 

 

DODATKOWE SPOTKANIA  –  DLA CHĘTNYCH

– Huta Ducha Świętego –

Ustka ( cykliczne, organizujemy wyjazd z parafii

{ następne  spotkanie    14.10.2017r.  GODZ. 19 00. }

 

 

3. SPOTKANIA  W  PARAFII

( ZAANGAŻOWANIE  W ŻYCIE  PARAFII  I  WSPÓLNOTY )

A ) NABOŻEŃSTWA  I  CZUWANIA

 

 

– Nabożeństwo różańcowe – 28.10.2016r. o godz. 17 30.

 

( przygotowuje:  I Ponadgimnazjalna )  { za nami }

– Czuwanie przy żłóbku –   08.01.2017r. po Mszy Św. o godz. 12 30.

( przygotowuje kl. II i III Gim; obecność wszystkich )  { za nami }

– Droga krzyżowa w kościele – 10.03.2017r. po Mszy Św. o godz. 18 00.

( przygotowuje kl II i III Gim; obecność wszystkich )  { za nami }

– Adoracja Krzyża – 24.03.2017r. po Mszy Św. o godz. 18 00.

( przygotowuje kl. I PonadGim; obecność wszystkich )   { za nami }

 

– Droga krzyżowa ulicami miasta – 07.04.2017r. o godz. 19 00. (*)

– Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego – 03.06.2016r. o godz. 19 00.

 

( obecność wszystkich )

 

– Nabożeństwo różańcowe – od 01 do 31 października (10 razy)  { za nami }

 

– Nabożeństwo za zmarłych – od 03 do 30 listopada (3 razy) { za nami }

– Roraty  { Adwent } – od 28 listopada do 24 grudnia ( 5 razy )  { za nami }

– WielkiPost: ( rekolekcje i nabożeństwa )

Rekolekcje wielkopostne ( szkolne lub parafialne )

Droga Krzyżowa – Piątek ( 3 razy )

Gorzkie Żale – Niedziela ( 3 razy )

 

Triduum Paschalne – Wielki Czwartek, Piątek i Sobota ( całe )

– Nabożeństwa Majowe ( 10 razy )

 

– Nabożeństwa  Czerwcowe ( 7 razy )

 

B )  MSZA  ŚWIĘTA

– Niedziela ( wszystkie ) Godz. 12 30.

 

Przygotowanie liturgii – odpowiedzialni { czytania, psalm, modlitwa wiernych, dary }