⛪   Droga  Młodzieży   ⛪

   Rozpoczęliśmy kolejny

   drugi  i  trzeci 

  oraz  pierwszy

rok przygotowań do przyjęcia

sakramentu bierzmowania,

spotkaniem w niedzielę 10.09.2017r.,

oraz w niedzielę 15.10.2017 r. .

Na spotkaniach został przedstawiony plan spotkań

oraz organizacja całego roku przygotowań.

 

Przypominam o wpisach do indeksu związanych z katechezą szkolną:

II gimnazjum – ocena z podpisem katechety, ( obecna III )

III gimnazjum  – opinia oraz ocena z podpisem katechety ( obecna I ponadgim. ).

 

PLAN  SPOTKAŃ

1. SPOTKANIA NIEDZIELNE  I  W GRUPACH

MSZA  ŚWIĘTA   –  NIEDZIELA  ( wszystkie ) Godz. 12 30.

 Przygotowanie liturgii – odpowiedzialni { czytania, psalm, modlitwa wiernych, dary }

SPOTKANIA  NIEDZIELNE  ( DLA WSZYSTKICH )

DRUGA  NIEDZIELA  KAŻDEGO  MIESIĄCA

PO MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ 12 30.

IX ( 10.09. ) – { za nami };   X ( 08.10. )spotkanie z Rodzicami – { za nami };

XI ( 12.11. ) – { za nami };   XII ( 10.12. 2017r.) – { za nami };

I ( * 06.01.2018r. )Czuwanie przy żłóbku i spotkanie  – { za nami };

II ( 11.02.2018r. )  { za nami };   III ( 11.03. 2018r. )    { za  nami }

IV  ( 08.04.2018r. )  { za nami };  V ( 13.05.2018r. )  { za nami };

VI ( 10.06.2018r. )  { przed nami }.

 

        SPOTKANIA  W  GRUPACH

         MAJ  2018

VII PODSTAWOWA

 II GIMNAZJUM

15.10.2017 r. GODZ. 12 30 ( NIEDZIELA )   { za nami }

19.11.2017 r. GODZ. 12 30 ( NIEDZIELA )   { za nami }

23.12.2017 r. GODZ 20 00  ( SOBOTA ) {CZUWANIE}  { za nami }

06.01.2018r. GODZ 13 30 ( SOBOTA )  { CZUWANIE PRZY ŻŁÓBKU }  { za nami }

23.02.  i  23. 03.2018r. GODZ. 18 30 ( PIĄTEK )  Droga Krzyżowa   { za nami }

02.03.2018r. o godz. 18 30. ( PIĄTEK )  Adoracja Krzyża   { za nami }

09.03.2018r. GODZ. 20 00 ( PIĄTEK ) { CZUWANIE }   { za nami }

VII SP

21.04.2018 r. GODZ. 18 00 ( SOBOTA )   { za nami }

II GIM

11.05.2018 r. GODZ. 18 30 ( PIĄTEK )  { za nami }

DLA  WSZYSTKICH –  RAZEM

 20.05.2018r. GODZ. 16 00 ( NIEDZIELA )  { CZUWANIE }  { przed nami }

 

III  GIMNAZJUM

I PONADGIMNAZJALNA

15.10.2017 r. GODZ. 12 30 ( NIEDZIELA )   { za nami }

19.11.2017 r. GODZ. 12 30 ( NIEDZIELA )   { za nami }

23.12.2017 r. GODZ 20 00  ( SOBOTA ) {CZUWANIE}  { za nami }

06.01.2018r. GODZ 13 30 ( SOBOTA )  { CZUWANIE PRZY ŻŁÓBKU }  { za nami }

23.02.  i  23. 03.2018r. GODZ. 18 30 ( PIĄTEK )  Droga  Krzyżowa   { za nami }

02.03.2018r. o godz. 18 30. ( PIĄTEK ) Adoracja Krzyża   { przed nami }

09.03.2018r. GODZ. 20 00 ( PIĄTEK )  { CZUWANIE WIELKOPOSTNE}  { za nami }

14.04.2018r. GODZ. 18 30 ( SOBOTA )   { za nami }

 20.05.2018r. GODZ. 16 00 ( NIEDZIELA )  { CZUWANIE }  { przed nami }

 

2. SPOTKANIA  WYJAZDOWE

OBOWIĄZKOWE

Diecezjalne ( Rejonowe ) Spotkania  Młodych:

Diecezjalne Spotkanie Młodych – Skrzatusz (SOBOTA) 16.09.2017r. GODZ. 13 00   { za nami }

Czuwanie Adwentowe – Koszalin (SOBOTA)  23.12.2017 r. GODZ. 20 00    { za nami }

Czuwanie Wielkopostne – Darłowo (PIĄTEK)  09.03.2018r. GODZ. 20 00.  { za nami }

 

DODATKOWE SPOTKANIA  –  DLA CHĘTNYCH

     Huta Ducha Świętego –

Ustka ( cykliczne, organizujemy wyjazd z parafii

{ następne  spotkanie   12.05.2018r.  GODZ. 19 00. }

    

 3. SPOTKANIA  W  PARAFII

     ( ZAANGAŻOWANIE  W ŻYCIE  PARAFII  I  WSPÓLNOTY )

   A ) NABOŻEŃSTWA  I  CZUWANIA

 • Nabożeństwo różańcowe – 28.10.2017r. o godz. 17 30.

( przygotowuje:  I Ponadgimnazjalna i III Gimnazjalna )  { za nami }

 • Czuwanie przy żłóbku –   06.01.2018 r. po Mszy Św. o godz. 12 30.

( przygotowuje kl. II Gim i VII Podstaw; obecność wszystkich )  { za nami }

 • Droga krzyżowa w kościele –  23.02.2018r. 

( przygotowuje kl VII  dla dzieci o godz. 17 00 

przygotowuje kl II Gim  dla dorosłych o godz. 18 30; obecność wszystkich ? )  { za nami }

 • Adoracja Krzyża –  02.03.2018r. po Mszy Św. o godz. 18 30.

( przygotowuje kl. I Ponad Gim; obecność wszystkich )   { za nami }

 • Droga krzyżowa ulicami miasta –  23.03.2018r. o godz. 19 00. (*)

( zaangażowanie i obecność wszystkich )   { za nami }

 • Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego –  20.05.2018r. o godz. 16 00.

( zaangażowanie i obecność wszystkich )   { przed nami }

 

 • Nabożeństwo różańcowe – od 01 do 31 października (10 razy )  { za nami }
 • Nabożeństwo za zmarłych – od 03 do 30 listopada ( 3 razy )  { za nami }
 • Roraty  { Adwent } – od 04 grudnia do 23 grudnia ( 5 razy )  { za nami }
 • Wielki Post : od 14.02. do 31.03.2018r. ( uczestnictwo w rekolekcjach szkolnych i nabożeństwach )  { za nami }
  • Rekolekcje wielkopostne ( szkolne lub parafialne )
  • Droga krzyżowa – Piątek  ( 3 razy )
  • Gorzkie  Żale – Niedziela ( 3 razy )
 • Triduum Paschalne – Wielki Czwartek, Piątek i Sobota ( całe ) { za nami }

 

 • Nabożeństwa Majowe – od 01.05 do 31.05. ( 10 razy )  { przed nami }
 • Nabożeństwa  Czerwcowe ( 7 razy )  { przed nami }

 

   B ) BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

 DLA  I  PONADGIMNAZJALNEJ ( PRÓBY )

23.09.2018 GODZ. 18 00 ( NIEDZIELA ) Poświęcenie i Nałożenie Krzyży

Rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania

( III roku przygotowań, przed bierzmowaniem )

   .09.2018r. GODZ. 12 00  – salka na plebanii. 

II.   .09.2018r. GODZ. 1200   – salka na plebanii.

III.   .09.2018r. ( PIĄTEK ) GODZ. 19 00 – kościół .

IV.    .09.2018r. ( NIEDZIELA ) GODZ. 19 00 – kościół . 

V.     .10.2018r. ( WTOREK ) GODZ. 19 00 – kościół .  

VI.   .10.2018r. ( CZWARTEK ) GODZ. 19 00 – kościół .

  .10.2018r. ( CZWARTEK ) GODZ. 17 00 – sakrament pokuty

   .10.2018r. ( PIĄTEK ) GODZ. 19 00 – PRÓBA  GENERALNA  ZE  ŚWIADKAMI  !!!

   { BIERZMOWANIE }

    .10.2018 r. GODZ. 1700 – KOŚCIÓŁ PARAFIALNY  PW.  ŚW.  GERTRUDY !!!

  NOWY POCZĄTEK  W  DUCHU  ŚWIĘTYM  !!!