⛪   Droga  Młodzieży   ⛪

   Rozpoczęliśmy kolejny

   drugi 

  rok przygotowań do przyjęcia

sakramentu bierzmowania,

spotkaniem w niedzielę 09.09.2018 r.,

Na spotkaniach został przedstawiony plan spotkań

oraz organizacja całego roku przygotowań.

 

Przypominam o wpisach do indeksu związanych z katechezą szkolną:

 VII szkoła podstawowa i II gimnazjum – ocena z podpisem katechety.


PLAN  SPOTKAŃ

1. SPOTKANIA NIEDZIELNE  I  W GRUPACH

MSZA  ŚWIĘTA   –  NIEDZIELA  ( wszystkie ) Godz. 12 30.

 Przygotowanie liturgii – odpowiedzialni { czytania, psalm, modlitwa wiernych, dary }

SPOTKANIA  NIEDZIELNE  ( DLA WSZYSTKICH )

DRUGA * NIEDZIELA  KAŻDEGO  MIESIĄCA

PO MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ 12 30.

IX ( 09.09. )  –  { za nami };   X ( * 07.10. ) –  { przed nami };

XI ( 11.11. )  –  { przed nami };   XII ( 09.12. 2018r.)  –  { przed nami };

I ( * 06.01.2019r. )  –  Czuwanie przy żłóbku i spotkanie  –  { przed nami };

II ( 10.02.2019r. )  –  { przed nami };   III ( 10.03. 2018r. )  –  { przed  nami }

IV  ( * 07.04.2019r. )  –  { przed nami };   V ( 12.05.2019r. )  –  { przed nami };

VI ( 09.06.2019r. )  –  { przed nami }.

 

        SPOTKANIA  W  GRUPACH

        WRZESIEŃ  2018

VIII  SZKOŁA  PODSTAWOWA

15.09.2018 r. GODZ. 13 00 ( SOBOTA ) [ CZUWANIE SKRZATUSZ ]  { za nami }

   .10.2018 r. GODZ. 12 30 ( NIEDZIELA )   { przed nami }

   .11.2018 r. GODZ. 12 30 ( NIEDZIELA )   { przed nami }

22.12.2018 r. GODZ 20 00  ( SOBOTA ) {CZUWANIE}  { przed nami }

06.01.2019 r. GODZ 13 30 ( SOBOTA )  { CZUWANIE PRZY ŻŁÓBKU }  { przed nami }

    .03.2019 r. GODZ. 18 30 ( PIĄTEK )  Droga Krzyżowa   { przed nami }

   .03.2019 r. o godz. 18 30. ( PIĄTEK )  Adoracja Krzyża   { przed nami }

   .03.2019 r. GODZ. 20 00 ( PIĄTEK ) { CZUWANIE }   { przed nami }

   .04.2019 r. GODZ. 18 00 ( SOBOTA )   { przed nami }

   .05.2019 r. GODZ. 18 30 ( PIĄTEK )  { przed nami }

   .06.2019 r. GODZ. 16 00 ( NIEDZIELA )  { CZUWANIE }  { przed nami }

 

III  GIMNAZJUM

15.09.2018 r. GODZ. 13 00 ( SOBOTA ) [ CZUWANIE SKRZATUSZ ]  { za nami }

   .10.2018 r. GODZ. 12 30 ( NIEDZIELA )   { przed nami }

   .11.2018 r. GODZ. 12 30 ( NIEDZIELA )   { przed nami }

22.12.2018 r. GODZ 20 00  ( SOBOTA ) {CZUWANIE}  { przed nami }

06.01.2019 r. GODZ 13 30 ( SOBOTA )  { CZUWANIE PRZY ŻŁÓBKU }  { przed nami }

    .03.2019 r. GODZ. 18 30 ( PIĄTEK )  Droga Krzyżowa   { przed nami }

   .03.2019 r. o godz. 18 30. ( PIĄTEK )  Adoracja Krzyża   { przed nami }

   .03.2019 r. GODZ. 20 00 ( PIĄTEK ) { CZUWANIE }   { przed nami }

   .04.2019 r. GODZ. 18 00 ( SOBOTA )   { przed nami }

   .05.2019 r. GODZ. 18 30 ( PIĄTEK )  { przed nami }

   .06.2019 r. GODZ. 16 00 ( NIEDZIELA )  { CZUWANIE }  { przed nami }

 

2. SPOTKANIA  WYJAZDOWE

OBOWIĄZKOWE

Diecezjalne ( Rejonowe ) Spotkania  Młodych:

Diecezjalne Spotkanie Młodych – Skrzatusz  (SOBOTA) 15.09.2018 r. GODZ. 13 00   { za nami }

Czuwanie Adwentowe – Koszalin (SOBOTA)     .12.2018 r. GODZ. 20 00    { przed nami }

Czuwanie Wielkopostne – Darłowo (PIĄTEK)     .03.2019 r. GODZ. 20 00.  { przed nami }

 

DODATKOWE SPOTKANIA  –  DLA CHĘTNYCH

     Huta Ducha Świętego –

Ustka ( cykliczne, organizujemy wyjazd z parafii

{ następne  spotkanie     .10.2018r.  GODZ. 19 00. }

    

 3. SPOTKANIA  W  PARAFII

     ( ZAANGAŻOWANIE  W ŻYCIE  PARAFII  I  WSPÓLNOTY )

   A ) NABOŻEŃSTWA  I  CZUWANIA

 • Nabożeństwo różańcowe –    .10.2018 r. o godz. 17 30.

( przygotowuje:  VIII Podstawowa i III Gimnazjalna )  { przed nami }

 • Czuwanie przy żłóbku –   06.01.2019 r. po Mszy Św. o godz. 12 30.

( przygotowuje kl. II Gim i VII Podstaw; obecność wszystkich )  { przed nami }

 • Droga krzyżowa w kościele –  23.02.2019 r. 

( przygotowuje kl VII  dla dzieci o godz. 17 00 

przygotowuje kl II Gim  dla dorosłych o godz. 18 30; obecność wszystkich ? )  { przed nami }

 • Adoracja Krzyża –    .04.2019 r. po Mszy Św. o godz. 18 30.

( przygotowuje kl. I Ponad Gim; obecność wszystkich )   { przed nami }

 • Droga krzyżowa ulicami miasta –    .04.2019 r. o godz. 19 00. (*)

( zaangażowanie i obecność wszystkich )   { przed nami }

 • Czuwanie w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego –    .06.2019 r. o godz. 16 00.

( zaangażowanie i obecność wszystkich )   { przed nami }

 • Nabożeństwo różańcowe – od 01 do 31 października (10 razy )  { przed nami }
 • Nabożeństwo za zmarłych – od 03 do 30 listopada ( 3 razy )  { przed nami }
 • Roraty  { Adwent } – od 04 grudnia do 23 grudnia ( 5 razy )  { przed nami }
 • Wielki Post : od   .03. do   .04.2019 r. ( uczestnictwo w rekolekcjach szkolnych i nabożeństwach )  { przed nami }
  • Rekolekcje wielkopostne ( szkolne lub parafialne )
  • Droga krzyżowa – Piątek  ( 3 razy )
  • Gorzkie  Żale – Niedziela ( 3 razy )
 • Triduum Paschalne – Wielki Czwartek, Piątek i Sobota ( całe ) { przed nami }
 • Nabożeństwa Majowe – od 01.05 do 31.05. ( 10 razy )  { przed nami }
 • Nabożeństwa  Czerwcowe – od 01.06 do 30.06. ( 7 razy )  { przed nami }

BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
DLA kandydatów z  II i I  PONADGIMNAZJALNEJ 
02.09.2018 GODZ. 12 30 ( NIEDZIELA ) Poświęcenie i Nałożenie Krzyży.  { za nami }
Dzień skupienia dla kandydatów do bierzmowania ( III roku przygotowań, przed bierzmowaniem ) ? { za nami }
 I.  16.06.2018r. ( Sobota ) GODZ. 10 00  – kościół.  { za nami }
II.  19.08.2018r. ( Niedziela ) GODZ. 12 30   –  kościół.  { za nami }
III.  25.08.2018r. ( Sobota ) GODZ. 19 00 –  kościół.  { za nami }
IV.  26.08.2018r. ( Niedziela ) GODZ. 12 30  –  kościół ( spotkanie Rodzice ).  { za nami }
V.   01.09.2018r. ( Sobota ) GODZ. 19 00 –  kościół .  { za nami }
VI.   02.09.2018r. ( Niedziela ) GODZ. 12 30 –  kościół  ( poświęcenie i nałożenie Krzyży ).  { za nami }
    08.09.2018r. ( Sobota ) GODZ. 19 00 – sakrament pokuty.  { za nami }
    08.09.2018r. ( Sobota ) GODZ. 19 30 – PRÓBA  GENERALNA  ZE  ŚWIADKAMI  ! { za nami }
{ BIERZMOWANIE }
10.09.2018 r. GODZ. 1700 – KOŚCIÓŁ PARAFIALNY  PW.  ŚW.  GERTRUDY !!!
NOWY POCZĄTEK  W  DUCHU  ŚWIĘTYM  !!!