timeline_pre_loader
Historia parafii i kościoła pw. św. Gertrudy

2 ćwierć XIV wieku

Prawdopodobne powstanie kościoła.

1497

Najstarsza wzmianka o kościele – sztorm zw. Lwem Morskim niszczy miasto, fale wyrzucają statki na wzgórze kościelne – procesja pokutna.

1539

Wizytacja księcia Barnina XI – wprowadzenie reformacji na pomorzu.

1620

Płonie dach kościoła – nałożono jednolitą konstrukcję dachową, zachowaną do dzisiaj.

1850

Radca Edward Heptenmacher funduje organy.

1912

Gruntowny remont kościoła wg projektu prof. Sackura (zasypano podziemia, obniżono poziom posadzki).

1914-15

Odprawiano Msze św. dla katolików.

1945

Pierwsze powojenne Msze św. dla osadników.

1960-61

Remont kościoła.

1961-90

Kościół funkcjonuje jako kaplica cmentarna.

26 lipca 1990

Erygowanie parafii pw. św. Gertrudy, rozpoczęcie remontu kościoła (w trakcie remontu odkrycie polichromii) pierwszym proboszczem zostaje ks. Eugeniusz Gnibba.

12 sierpnia 1990

Pierwsza Msza św. przed kościołem.

20 października 1990

Pierwsza Msza św. w kościele.

4-5 kwietnia 1992

Zbezczeszczenie krzyża.

14 września 1992

Procesja pokutno-wynagradzająca z krzyżem wokół miasta, nawiązująca do procesji z roku 1497.

1992

Nagroda ministra kultury i sztuki.

10 sierpnia 1997

Konsekracja kościoła.