Poprzedni proboszczowie: ks. Eugeniusz Gnibba (1990-2014), ks. Adam Wakulicz (2014-2017)

Poprzedni wikarzy: