Duszpasterze

Ks. Bogusław Fortuński
Proboszcz

Ks. Bogdan Graf
Wikariusz

Ks. Krzysztof Sendecki
Dyrektor Domu Hospicyjno-Opiekuńczego

Poprzedni proboszczowie: ks. Eugeniusz Gnibba (1990-2014), ks. Adam Wakulicz (2014-2017)