Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego

Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego to osoby, którym leży na sercu sprawa kapłanów, kleryków i nowych powołań kapłańskich. Odpowiadając na inicjatywę śp. biskupa Czesława Domina z roku 1994, duchowo i materialnie opiekują się naszym diecezjalnym seminarium oraz jego mieszkańcami, klerykami i księżmi wychowawcami.

Codziennie, poprzez modlitwę lub ofiarowane cierpienia, wspierają duchowo biskupów, kapłanów i kleryków naszej diecezji oraz wypraszają nowe powołania kapłańskie i zakonne.