Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

 

Opiekun: Ks. Bogusław Fortuński (proboszcz)

 

Spotkania:

Zapraszamy chętnych do odkrycia łask Ducha Świętego. Zgłoszenia u proboszcza