Odnowa w Duchu Świętym

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

 

Opiekun:   ks. proboszcz Bogusław Fortuński.

 

Spotkania:   wtorek po mszy św. wieczornej ok. godz. 19.00 na plebanii.

 

Nabożeństwo w intencji uzdrowienia:   II wtorek miesiąca w kościele parafialnym.

Zapraszamy chętnych do odkrycia łask Ducha Świętego. Zgłoszenia u proboszcza