Służba Liturgiczna Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego. Aktualnie Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii ma w swoich szeregach 11 ministrantów. W ostatnim roku dołączyło do naszego grona 5 nowych kolegów. Przed promocjami  zarówno ministranckimi kandydaci przechodzą serię spotkań czyli tzw. kurs przygotowawczy. Stają się ministrantami po złożeniu uroczystej przysięgi podczas Mszy Świętej.

Słowo ministrant oznacza służyć, pomagać i takie jest nasze zadanie – służyć Jezusowi przy ołtarzu. Ministranci naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia) jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa. Głównym zadaniem ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu  podczas liturgii. W okresie poświątecznym  pomagamy księżom podczas wizyt duszpasterskich na terenie parafii. Ministranci  mają również swoich świętych patronów. Patronami ministrantów i lektorów są: sw. Dominik Savio, św. Jan Berchmans (SJ), św. Stanisław Kostka (SJ), św. Tarsycjusz i św. Jan Bosco. Członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza spotykają się raz w tygodniu na wspólnej modlitwie i poznawaniu tajemnic służby Bożej oraz co jakiś czas na wspólnej grze w piłkę nożną lub wycieczkach.

Istnieje 10 zasad ministranta. Można w nich przeczytać między innymi o posłudze Jezusowi w ludziach, modlitwie za Ojczyznę, pracy nad sobą czy dawaniu innym przykładu. Członków Liturgicznej Służby Ołtarza można zobaczyć i usłyszeć na Mszach Świętych..

 

Opiekun:   ks. proboszcz Bogusław Fortuński

 

Spotkania:   każda sobota o godz. 12.30 lub środa o 18.30 (podawane w ogłoszeniach parafialnych).

Szukamy chętnych do służby Bogu przy ołtarzu. Zgłoszenia u proboszcza