Krąg Biblijny

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski.

Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świetego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowosci i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

 

Opiekun:   ks. Bogdan Graf.

 

Spotkania:   czwartek o godz. 18.45 na plebanii.